Skip to content

Comisiile de Specialitate

Comisia de specialitate nr. 1

Buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, Agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert

PRESEDINTE – Postelnicu Constantin 
SECRETAR – Coman Cristian
MEMBRII: – Trascu Ion
– Ogoreanu Lucian 
– Tonea Nicolae